Wersja do wydruku

Zamknij okno

Strona główna » Menu przedmiotowe » Przetargi » 
Ostatnia aktualizacja: 02-01-2020 15:11:46

Zamówienia publiczne

 1. Szczegółowe zasady i tryb wydatkowania środków finansowych o wartości nieprzekraczającej w skali roku 30.000 euro
  pobierz w formacie Initiates file downloadDOC lub Initiates file downloadPDF

 2. Schemat postępowania przy zamówieniach publicznych o wartości do 30 000,00 euro
  pobierz w formacie Initiates file downloadDOC lub Initiates file downloadPDF

 3. Załącznik nr 1 - zapotrzebowanie – oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
  pobierz w formacie Initiates file downloadDOC lub Initiates file downloadPDF

 4. Załącznik nr 2 - zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej)
  pobierz w formacie Initiates file downloadDOC lub Initiates file downloadPDF

 5. Załącznik nr 2A - propozycja cenowa (ofertowa)
  pobierz w formacie Initiates file downloadDOC lub Initiates file downloadPDF

 6. Załącznik nr 4 - dokumentacja wykonanych czynności z rozpoznania cenowego (ofertowego) o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
  pobierz w formacie Initiates file downloadDOC lub Initiates file downloadPDF

 7. Aneks nr 4 - do regulaminu do 30 000 euro
  pobierz w formacie Initiates file downloadDOC lub Initiates file downloadPDF